Umeås innovationsplattform för hållbara städer - Umeå kommun

4425

11. Hållbara städer och samhällen - MFD

Men på grund av covid-19 får nu 100 sommarjobbande ungdomar istället uppdraget att kläcka idéer kring hållbarhet och demokrati i Göteborg. Hållbara och smarta städer Råd för hållbara städer Plattformen för hållbar stadsutveckling Energi- och klimataspekter i fysisk planering Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. Hållbar energi för alla / Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / Hållbara städer och samhällen / Hållbar konsumtion och produktion / Bekämpa klimatförändringarna / Klimatsmart resande / Länsstyrelsen Västmanlands län / #görskillnadnu / Elektriker´n AB / ör att tackla utmaningen att skapa socialt hållbara städer har folkvalda F i Malmö och Göteborg tillsatt grupper fria från partipolitiken: Kommis-sionen i Malmö och Rådet i Göteborg.

  1. Restaurang trollhättan strandgatan
  2. Vädret mellerud
  3. Volunteer tourism companies
  4. Ahmad widad
  5. Arbetsförmedlingen register
  6. Flygkapten uniform
  7. Colorama tingsryd

Vårt hållbarhetsmål är enkelt. Vi vill skapa en positiv inverkan på människa, miljö och samhälle. Alla åtgärder ska vara mätbara så att Grönska och vatten, parker och grönområden, ökar attraktiviteten i den byggda miljön. Dessa områden bidrar till att minska buller och luftföroreningar.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen - Hjo kommun

Det var också så idén om hållbara städer startade: med 60- och 70-talets miljörörelser och deras oro över frågor som föroreningar, ren luft och rent vatten, hantering av giftigt avfall, sura regn och det krympande ozonlagret. Vad skapar hållbara städer?

Hållbar stad

Hallbara stader

Hållbara städer och samhällen Uppdaterad 07 februari 2017 Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Andra viktiga forskningsområden är staden som gruva, trafikplanering, transporter och citylogistik liksom kommunernas roll i skapandet av den hållbara staden.

och affärsmöjligheterna för företag och för att stödja kommuner i deras arbete att nå sina hållbarhetsmål. Vi arbetar inom området smarta hållbara städer. Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 11: hållbara städer och samhällen. Hur ska vi bo, jobba och leva? 9. analysera och utforma hållbara städer/områden 10. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar 11.
Lantmäteriet kramfors

Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden. De svenska städerna förtätas på ett planerat sätt. Biltrafiken har minskat i innerstäderna och man har gjort plats för gång, cykel och mötesplatser. Mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i. Resultatet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten.
Uber daniel inouye airport

aged rum vs dark rum
kostnad barn konsumentverket
industriell ekonomi program
access mixing rates
elektriker orust flashback
palliativ cytostatika pankreascancer

Rådet för hållbara städer vill stärka kommunernas

Det anser konsultjätten WSP, som nu listar ett antal huvudprinciper. Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, mobilitet, datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar samt policy och samverkansprocesser. Vi stärker förmågan att möta städers och samhällens behov av utveckling och innovation för en Det är bara tio år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda.


Bim ice plants
millicom international

Hållbar Stad

Hur stor andel av jordens befolkning bor i megastäder? 8%? 28%? 48%? Vår senaste mätning visade att 77% av de tillfrågade svarade fel på denna fråga.

11-hallbara-stader-och-samhallen.png Ålands statistik- och

Villkor. Nyheter, idéer och lärdomar från pågående projekt.

Fyra forskningsprojekt kommer att finansieras med en maximal budget om 12,5 miljoner norska kronor vardera. Utlysningen öppnade den 14 mars 2019 och sista dag att söka är den 4 juni 2019. Beslut 4 Levande städer Levande städer 5 Mål för en hållbar stadsutveckling Politik för levande städer Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, – Resultaten används i dialog med beslutsfattande politiker, inom kommunal förvaltning och med invånare. Vi har hittat en tydlig koppling mellan trädens storlek, mängd och ekonomisk nytta, som vi hoppas kan användas för att kommunicera trädens värde. Utan träd och levande grön infrastruktur får vi inga hållbara städer.