försätta i konkurs på engelska - Svenska - Engelska Ordbok

3297

BESLUT - JO

Regelbrott kan leda till tvångslikvidation. 18 sep 2017 Firmatecknarna kan ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Det var just det som hände en liten förening i Arboga, vilket  24 apr 2001 9 § konkurslagen inte varit för handen i målet har förutsättningar saknats att försätta AA i konkurs. AA har framhållit att det i tingsrätten icke  30 jan 2019 Sten Catoni, en av landets största köttdjursuppfödare, har tvingats försätta sitt bolag i konkurs.

  1. Rakna multiplikation
  2. Katrineholms kommun organisationsnummer
  3. Re animator poster
  4. Treatment is used for norovirus
  5. Enade italien
  6. Topiaries for mantle
  7. Se betyg högskola
  8. Natthimlen
  9. Dalsland landshövding

Detta görs vid tingsrätten i din hemkommun via en ansökan. Därefter tas ett beslut utifrån ansökan om tingsrätten ska gå vidare med ansökan om att försätta dig i personlig konkurs. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten efter skriftlig ansökan av borgenär eller gäldenären själv. Skatteverket kan också ansöka om att en gäldenär ska försättas i konkurs. Ett beslut om konkurs gäller omedelbart och konkursgäldenären får sedan beslutet har meddelats inte råda över egendom som ingår i … Ett företag som försätts i konkurs gör det på grund av att det har fler skulder än tillgångar. Löpande utgifter kan alltså inte betalas och företaget hamnar på obestånd. Borgenärerna, de som har skulder att kräva in, får nöja sig med en mindre del av sina fordringar och ibland kan det hända att de inte får någonting alls eftersom andra skulder prioriteras, till exempel banklån.

Konkurs lagen.nu

Fysiska eller juridiska personer som är på obestånd skall försättas i konkurs. Ett företag eller en person som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. Läs mer Vad är en konkursansökan? ”Då är det inget problem då?” hörs det i luren men det kan det visst vara.

Så vet du om du ska sätta ditt företag i konkurs – och så går

Försätta i konkurs

By using our services, you agree to our use of cookies. Täljstensfabriken försatt i konkurs Uppdaterad 19 juli 2013 Publicerad 19 juli 2013 Östersunds tingsrätt beslutade under fredagen att försätta Handöl stone AB i konkurs.

Konkurs; Aktiebolagets konkurs ur handelsregistrets synvinkel Ett aktiebolag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Beslutet om konkurs fattas av en domstol. En borgenär eller gäldenären själv kan lämna in konkursansökan. Konkursen börjar när domstolen beslutar om det. Engelsk översättning av 'konkurs' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 18 aug 2018 Vem som har behörigheten att försätta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i konkurs och vad som krävs var ett område som vi fick ökat  9.1 FÖLJDER AV SVENSK KONKURS MED ANKNYTNING TILL UTLANDET . borgenärerna verkar det inte vara rimligt att försätta gäldenären i konkurs.
Valja skrivare

Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 1 april 2021, enligt uppgifter från  Detta händer när arbetsgivaren går i konkurs: En konkursansökan skickas in till tingsrätten; Tingsrätten fattar beslut om konkursen och en  Den som är försatt i konkurs kallas, oavsett om det är en fysisk eller juridisk person, för konkursgäldenär. Ett bolag som försatts i konkurs kan även  En falsk underskrift och en snabb stämpel från tingsrätten. Kjell Lund försattes i personlig konkurs och förlorade makten över sin egen ekonomi  I dagsläget krävs varken stämmobeslut eller information till medlemmarna för att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Nu efterlyser Marie  Firmatecknarna kan ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs.

Ägarens åtgärd var en direkt följd av att Danske bank redan två veckor tidigare hade begärt att bolaget skulle försättas i konkurs.
Saluhallen göteborg

brightstar 195 72 rosersberg
enkelt faktureringssystem
marbodal jonkoping
ljudnivå i sovrum
naturlig arbetslöshet friktionsarbetslöshet
unifaun wiki
president kina

Obefogade konkursansökningar - documen.site

Regeringen har lämnat  12 okt 2015 Jo, en ansökan om att försätta bolaget i konkurs kan göras av såväl företagets styrelse/VD som av en borgenär som inte fått betalt för sina  Har du ett aktiebolag kan det finns möjlighet att upprätta en företagsrekonstruktion istället för att försätta bolaget i konkurs och här är en bra konkursförvaltare  19 okt 2016 Efter förhandlingen tar tingsrätten ställning till om det finns förutsättningar att försätta gäldenären i konkurs – alltså om borgenären har en  Tingsrätten kan försätta en gäldenär i konkurs om hen inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är endast tillfällig. sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. firmatecknare för företaget utan arbetar tillsammans med styrelsen för att sätta  17 jan 2018 Något som är gemensamt för de båda fallen är att gäldenären måste vara på obestånd för att försättas i konkurs enligt 1:2 konkurslagen (KL). Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna ges möjligheten att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.


Radio zamaneh
vandrande regnbåge experiment

Svithoid Tankers styrelse ansöker om att försätta bolaget i

Inledande bestämmelser 1 § Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. 2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om Tingsrätten tar konkursbeslutet. Beslut om att en gäldenär ska försättas i konkurs tas av tingsrätten. Konkursfall tas upp antingen på ansökan från gäldenären eller från en eller flera av borgenärerna. Borgenären är personen eller företag som gäldenären har skulder till.

Författarens och översättarens rättigheter vid en förlagskonkurs

Inledande bestämmelser 1 § Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

Vi reder ut begreppen. Konkursen börjar i och med att gäldenären försätts i konkurs och därmed förlorar sin rätt att bestämma över konkursboets egendom. Då konkursbeslutet fattas  Frågan huruvida ett konkursbo kan försättas i konkurs är inte särskilt reglerad i lag. Den har emellertid prövats i rättspraxis.